Σεντούκι των e-στοριών: Μαχαλάδες της Βέροιας


Νικόλαος Κόγιας

Ο Νικόλαος Κόγιας μιλά για την ζωή στους μαχαλάδες της Βέροιας και την γειτονιά των Βλάχων.

  • Σχετικά με το άρθρο
γράφτηκε στις 1 Νοεμβρίου 2013
in Vidcasts, Το σεντούκι των ιστοριών
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας