Σεντούκι των e-στοριών: Μηδέν από μηδέν, μηδέν.

 


Κώστας Δοξιάδης

Ταλαιπωρίες με θέματα υγείας μπορεί να φέρουν έναν άνθρωπο στην απελπισία.

 

  • Σχετικά με το άρθρο
γράφτηκε στις 7 Νοεμβρίου 2013
in Vidcasts, Το σεντούκι των ιστοριών
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας