Σεντούκι των e-στοριών: Οι “Πούλιοι” στη Βέροια.

 

 

Νικόλαος Κόγιας

Επίθεση της αντίστασης σε συνεργάτες των Γερμανών στη Βέροια.

 

 

  • Σχετικά με το άρθρο
γράφτηκε στις 5 Νοεμβρίου 2013
in Vidcasts, Το σεντούκι των ιστοριών
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας