Σεντούκι των e-στοριών: 28η Οκτωβρίου 1940.

 


Νικόλαος Κόγιας

Η ιστορική μέρα μέσα από την αφήγηση ενός αντιστασιακού.

 

 

  • Σχετικά με το άρθρο
γράφτηκε στις 13 Νοεμβρίου 2013
in Vidcasts, Το σεντούκι των ιστοριών
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας