Σεντούκι e-στοριών: Σύλληψη στη διάρκεια της δικτατορίας

Ο Κώστας Μήττας εξιστορεί τη σύλληψη του στη διάρκεια της δικτατορίας.

  • Σχετικά με το άρθρο
γράφτηκε στις 22 Ιανουαρίου 2014
in Vidcasts, Το σεντούκι των ιστοριών
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας