Σε κλαίει λαός

Στις 13 Οκτωβρίου 1904 σκοτώθηκε ο αρχηγός του Μακεδονικού αγώνα Παύλος Μελάς στη Στάτιστα.Μετά το θάνατό του ακόμα και οι αδιάφοροι,ακόμα και όσοι τον θεωρούσαν υπερβολικά παθιασμένο, συγκνήθηκαν και ο αγώνας πήρε άλλη τροπή.Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, αναστήλωσε τη μνήμη του Μακεδονικού αγώνα. Σιωπηλό Μακεδονικό εργαστήρι παρουσίασε επίσημα χθες το συναξάρι των αφανών γηγενών Μακεδονομάχων που υπερασπίστηκαν τη Μακεδονία και την Ελληνική της ταυτότητα. Δίχως αυτούς ο Μακεδινικός Αγώνας δεν μπορούσε να διεξαχθεί. Συγκρότησαν, τροφοδότησαν, οδήγησαν, περιέθαλψαν τα αντάρτικα σώματα.Τους αρμόζει η ευγνωμοσύνη του Έθνους. Διότι τα έθνη είναι κοινότητες κοινής μνήμης και τα έθνη όταν χάσουν τη μνήμη τους αφανίζονται.

[Tags] Βέροια, Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας, Μακεδονικός Αγώνας, Παύλος Μελάς [/Tags]

  • Σχετικά με το άρθρο
γράφτηκε στις 13 Οκτώβριος 2008
in Από τη συλλογή μας, Τα νέα μας
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας