Στεργιάδου Δέσποινα

Κατά την επίσκεψη των κινητών βιβλιοθηκών στο χωριό Τετράλοφος η κ. Στεργιάδου Δέσποινα προϊσταμένη του Δημοτικού Σχολείου Τετραλόφου μιλάει για την βοήθεια που προσφέρουν οι κινητές βιβλιοθήκες στο εκπαιδεύτικο έργο.

  • Σχετικά με το άρθρο
γράφτηκε στις 15 Δεκέμβριος 2007
in Podcasts, Ψηφιακές Εμπειρίες
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας