Στη Σρι Λάνκα το Βραβείο Πρόσβαση στη Γνώση 2014

Στο πρόγραμμα e-Library Nenasala (eLNP) στη Σρι Λάνκα, το οποίο φέρνει σε επαφή τους κατοίκους αγροτικών περιοχών με τη νέα τεχνολογία, απονεμήθηκε το Βραβείο Πρόσβαση στη Γνώση του Ιδρύματος Bill and Melinda Gates. Το ίδιο βραβείο παρέλαβε το 2010 η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας για τη δημιουργική χρήση των υπηρεσιών πληροφόρησης και τεχνολογίας για την ικανοποίηση των οικονομικών, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών αναγκών περισσοτέρων από 180,000 ανθρώπων.

Δείτε την σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος

  • Σχετικά με το άρθρο
γράφτηκε στις 19 Αύγουστος 2014
in Τα νέα μας
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας