Σεντούκι των e-στοριών: Τα γίδια έγιναν μπότες.

 


Νικόλαος Κόγιας

Στην κατοχή δώθηκε εντολή να σφαχτούν τα γίδια για να χρησιμοποιηθεί
το δέρμα για στρατιωτικές μπότες.

 

 

 

  • Σχετικά με το άρθρο
γράφτηκε στις 5 Νοεμβρίου 2013
in Vidcasts, Το σεντούκι των ιστοριών
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας