Τουριστική οικονομική

Σκοπός του συγγράμματος αυτού είναι η κατανόηση του θεωρητικού πλαισίου της Τουριστικής Οικονομικής από τη μικροοικονομική και μακροοικονομική σκοπιά των θεμάτων που σχετίζονται με την τουριστική ζήτηση και την πρόβλεψή της. Ειδικότερα, ασχολείται με τους επιμέρους παράγοντες που τη διαμορφώνουν (ανάγκες, κίνητρα, καταναλωτικά πρότυπα, διαδικασίες λήψης τουριστικών αποφάσεων κ.λπ.), με την παραγωγή, το κόστος του τουρισμού και με την προσφορά του τουριστικού προϊόντος, καθώς και με τις κυριότερες μορφές τουριστικών αγορών και την ισορροπία τους, μέσα στις οποίες λειτουργούν οι τουριστικές μονάδες στη σύγχρονη κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα. Επιπρόσθετα, εξετάζεται ένα ειδικό θέμα της Τουριστικής Οικονομικής, ο Δορυφορικός Λογαριασμός Τουρισμού, λόγω του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που παρουσιάζει για την εκτίμηση της ποιοτικής και ποσοτικής διάστασης της τουριστικής δραστηριότητας. Οι κυριότερες αλλαγές που έχουν γίνει στη 2η έκδοση αυτή είναι οι ακόλουθες: Αναδιαμόρφωση όλου του κειμένου της πρώτης έκδοσης, ώστε να είναι περισσότερο συνεκτικό και λειτουργικό. Συμπερίληψη επιπλέον παραδειγμάτων σε όλα τα κεφάλαια. Αρκετά νέα διαγράμματα και πίνακες για την καλύτερη κατανόηση του κειμένου. Περίληψη των κυριότερων θεμάτων που αναλύονται. Νέο κεφάλαιο σχετικό με τη θεωρία των προτιμήσεων και επιλογών του τουρίστα-καταναλωτή. Πλήρης αναδιαμόρφωση των κεφαλαίων που σχετίζονται με τις μορφές και την ισορροπία της τουριστικής αγοράς. Ενδεικτικά προβλήματα με συνοδευτικές απαντήσεις που ενθαρρύνουν την ανακεφαλαίωση και βοηθούν στον έλεγχο της κατανόησης του κειμένου.

Τουριστική οικονομική / Δημήτρης Γ. Λαγός. Αθήνα : Κριτική, 2018 . 646σ. ; 24εκ. 

  • Σχετικά με το άρθρο
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας