Τώρα πιο γρήγορο το Internet στο κέντρο πληροφόρησης της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας

Από τις 5 Μαΐου 2010, οι υπολογιστές του Κέντρου Πληροφόρησης συνδέονται στο Internet με ταχύτητα 24Μbit . H Βιβλιοθήκη απέκτησε από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο ακόμη μία νέα σύνδεση ADSL στην οποία υπάρχει δυνατότητα της ασφαλούς σύνδεσης με την σιγουριά του σχολικού δικτύου. Φυσικά οι επισκέπτες της Βιβλιοθήκης μπορούν να χρησιμοποιούν και τους δικούς τους υπολογιστές κάνοντας χρήση του ασύρματου δικτύου της Βιβλιοθήκης.

[tags]Βέροια, Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας, Σχολικό Δίκτυο, ADSL, Κέντρο Πληροφόρησης[/tags]

  • Σχετικά με το άρθρο
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας