Χειμωνιάτικη Πασχαλιά

Σήμερον γεννάται εκ Παρθένου

ο δρακί πάσαν έχων κτίσιν

Σήμερον κρεμάται επί ξύλου

ο εν ύδασιν την γην κρεμάσας

Ράκει καθάπερ βροτός σπαργανούται

ο την ουσίαν αναφής

Στέφανον εξ ακανθών περιτίθεται

ο των αγγέλων βασιλεύς

Θεός εν φάτνη ανακλίνεται, ο στερεώσας τους ουρανούς πάλαι κατ’αρχάς

Ψευδή πορφύρα περιβάλλεται, ο περιβάλλων τον ουρανόν εν νεφέλαις

Εκ μαζών γάλα τρέφεται, ο εν τη ερήμω ομβρήσας τω λαώ

Ράπισμα κατεδέξατο ο εν Ιορδάνη, ελευθερώσας τον Αδάμ

Μάγους προσκαλείται ο Νυμφίος της Εκκλησίας

Ήλοις προσηλώθη ο Νυμφίος της Εκκλησίας

Δώρα τούτων αίρει ο Υιός της Παρθένου

Λόγχη εκεντήθη ο Υιός της Παρθένου

Προσκυνούμεν σου την Γένναν Χριστέ

Προσκυνούμεν σου τα Πάθη Χριστέ

Δείξον ημίν και τα θεία σου Θεοφάνεια

Δείξον ημίν και την ένδοξόν σου Ανάστασιν

Μια χαρμόσυνη ”Πασχαλιά” συντελείται μέσα στο καταχείμωνο. Ο π.Θωμάς Hopko μας εισάγει στην ορθόδοξη πράξη και στο ορθόδοξο δόγμα των Χριστουγέννων μέσα από τη συσσωρευμένη σοφία της υμνολογίας της Εκκλησίας, για την περίοδο 14 Νοεμβρίου (αγίου Φιλίππου) μέχρι την 2α Φεβρουαρίου (Υπαπαντής) Το βιβλίο απ’ότι είδα στο διαδίκτυο είναι εξαντλημένο, υπάρχει όμως στη συλλογή μας. Και επειδή ο Πασχαλινός ύμνος είναι γνωστός σε όλους, για όσους ενδιαφέρονται για τον Χριστουγεννιάτικο παραθέτουμε μετάφραση για διευκόλυνση.

Σήμερα γεννιέται από μία Παρθένο αυτός που κρατά στην παλάμη του όλη την κτίση. Σπαργανώνεται με κουρέλια σαν θνητός Αυτός που κανείς δεν μπορεί να αγγίξει την ουσία Του. Ο Θεός που στην αρχή στερέωσε τους ουρανούς, ξαπλώνει μέσα σε μία φάτνη. Τρέφεται με γάλα από το στήθος, Αυτός που στην έρημο έβρεξε Μάννα για το λαό.Προσκαλεί τους Μάγους ο Νυμφίος της Εκκλησίας. Δέχεται τα δώρα αυτών ο Υιός της Παρθένου. Προσκυνούμε τη Γέννησή σου Χριστέ. Δείξε μας και τα θεία σου Θεοφάνεια.

[Tags] Βέροια, Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας, π. Θωμάς Χόπκο. Thomas Hopko, Χριστουγεννιάτικοι ύμνοι, Χειμωνιάτικη Πασχαλιά [/Tags]

  • Σχετικά με το άρθρο
γράφτηκε στις 11 Δεκέμβριος 2008
in Από τη συλλογή μας
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας