Χρειαζόμαστε την οικογένεια;

Ένα βιβλίο που διαβάζω αυτές τις μέρες και το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον.Ο π. Βασίλειος Θερμός απαντά , με τόλμη, σε σύγχρονα καυτά ερωτήματα, με θέμα την οικογένεια και το γάμο.

”Το ερώτημα του τίτλου σε άλλες εποχές θα ήταν περιττό.Οι νεώτερες εξελίξεις , όμως, καθιστούν αναγκαία την απάντησή του. Δηλωνοντας ότι εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε την οικογένεια, αυτομάτως χρεωνόμαστε με την ανάγκη για περισσότερη εργασία θεωρητική και πρακτική σε πλήθος τομέων της καθημερινότητας, προκειμένου να συνεργήσουμε στη δημιουργία υγιέστερων οικογενειών.Δηλαδή οικογενειών που θα πείθουν με την παρου σία τους τον μπερδεμένο κόσμο ότι, ναι, χρειαζόμαστε την οικογένεια.”

Το βιβλίο είναι καινούργιο στη Βιβλιοθήκη. Υπάρχουν, βέβαια, στη συλλογή μας και άλλα βιβλία σχετικά με το ανεξάνλητο αυτό θέμα.

[tags] Οικογένεια, γάμος, Βιβλιοθήκη Βέροιας, π.Βασίλειος Θερμός [/tags]

  • Σχετικά με το άρθρο
γράφτηκε στις 24 Ιανουάριος 2008
in Από τη συλλογή μας
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας