1776 – Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των Η.Π.Α.

0-19-515-711-7Ένα κείμενο που στην εποχή του αποτέλεσε φάρο και πρότυπο για τους λαούς του κόσμου. Προπομπός της Γαλλικής και της Ελληνικής επανάστασης, ο αγώνας των αμερικάνων εποίκων για την αποτίναξη του Αγγλικού και Γαλλικού ζυγού παρήγαγε ένα από τα κορυφαία κείμενα του Διαφωτισμού.

“… Δεχόμαστε τις εξής αλήθειες ως αυταπόδεικτες, πως όλοι οι άνθρωποι δημιουργούνται ίσοι, και προικίζονται από τον Δημιουργό τους με συγκεκριμένα απαραβίαστα Δικαιώματα, μεταξύ των οποίων είναι το δικαίωμα στη Ζωή, το δικαίωμα στην Ελευθερία, και το δικαίωμα στην επιδίωξη της Ευτυχίας.

…Πως όποτε μια Μορφή Κυβέρνησης γίνεται καταστροφική για τους σκοπούς αυτούς, είναι Δικαίωμα του Λαού να την αλλάξει ή να την καταργήσει, και να εγκαταστήσει νέα Κυβέρνηση θέτοντας τα θεμέλιά της σε τέτοιες αρχές και οργανώνοντας τις εξουσίες της σε τέτοια μορφή, ώστε να φανεί πιθανότερο να επιφέρει την Ασφάλεια και την Ευτυχία του. Η σύνεση, όντως, επιβάλλει πως Κυβερνήσεις από καιρό εγκαθιδρυμένες δεν θα πρέπει να αλλάζουν για επουσιώδεις και πρόσκαιρους λόγους· και ανάλογα, η εμπειρία έχει δείξει ότι η ανθρωπότητα είναι περισσότερο διατεθειμένη να υπομείνει, όσο το κακό υπομένεται, παρά να διορθώσει την πορεία της καταργώντας μορφές [διακυβέρνησης] στις οποίες είναι μαθημένη. Όταν όμως μια μακρά σειρά καταχρήσεων και σφετερισμών, συνεχώς με τον ίδιο σκοπό, μαρτυρά πλεκτάνη υποταγής [του Λαού] στον απόλυτο Δεσποτισμό, είναι δικαίωμά του, είναι καθήκον του, να αποτινάξει τέτοια Κυβέρνηση και να εγκαθιδρύσει νέους Φύλακες για τη μελλοντική του ασφάλεια.”

Διαβάστε την Διακήρυξη του 1776 στα Ελληνικά

Freedom : a history of U.S. / Joy Hakim, New York : Oxford University Press, 2003, 403σ. : εικ. ; 26εκ.

  • Σχετικά με το άρθρο
γράφτηκε στις 4 Ιουλίου 2013
in Veria Tech Lab
tagged , , ,
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας