30ο Συνέδριο EBLIDA Αθήνα: Ινστιτούτο Γκαίτε, 14-16 Ιουνίου 2022

 

Αθήνα, 10/6/2022

Οι βιβλιοθήκες ανοίγουν τις πόρτες τους για έναν ανοιχτό διάλογο, χωρίς περιορισμούς με στόχο να γίνουν τόπος συνάντησης για τους πολίτες. Είναι πλέον η εποχή, που οι Βιβλιοθήκες αμφισβητούν τις παραδοσιακές πρακτικές και την διακυβέρνηση σχετικά με τους τρόπους πρόσβασης στη γνώση και την πληροφορία.

Το 2022, η EBLIDA γιορτάζει τα 30 χρόνια ίδρυσης της. Η EBLIDA, είναι μια ανεξάρτητη ένωση ενώσεων και ιδρυμάτων βιβλιοθηκών, κέντρων τεκμηρίωσης και αρχείων στην Ευρώπη, συγκεντρώνει  περίπου 110 μέλη – ενώσεις βιβλιοθηκών και ιδρύματα –  από 34 χώρες που εκπροσωπούν 65.000 δημόσιες βιβλιοθήκες στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος εορτασμού από την αξία που προσφέρουν τα μέλη της EBLIDA, ως ένδειξη αναγνώρισης της εμπιστοσύνης και της αφοσίωσης τους. Η EBLIDA και η κοινότητα της θα αναδείξουν ότι οι βιβλιοθηκονομικοί οργανισμοί που δραστηριοποιούνται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούν να ακολουθήσουν μία μεθοδολογία που βασίζεται στην συνεργασία και στον έξυπνο καταμερισμό των καθηκόντων τους.

Πολλά θέματα θα είναι εκτός του συνηθισμένου στο 30ο Ετήσιο Συμβούλιο και Συνέδριο της EBLIDA, καθώς θα υπάρχουν εσωτερικές και εξωτερικές δραστηριότητες. Οι εργασίες της EBLIDA θα λάβουν χώρα σε τρεις ημέρες και όχι σε 2 ημέρες όπως τα προηγούμενα χρόνια.

Στην Αθήνα, η EBLIDA θα εγκρίνει το Στρατηγικό Πλάνο 2022-2025 κατά την διάρκεια του Ετήσιου Συμβουλίου, που θα γίνει στις 14 Ιουνίου 2022.

Το Συνέδριο της EBLIDA, το οποίο θα διαρκέσει 15-16 Ιουνίου, θα ξεκινήσει την πρώτη ημέρα στις 15 Ιουνίου όπου θα ανοίξει ένας διάλογος για το πρωταρχικό μήνυμα της EBLIDA σχετικά με τις Βιβλιοθήκες που αγωνίζονται προς μία βιώσιμη, δημοκρατική και δίκαιη κοινωνία.

Στις 16 Ιουνίου, ένα κοινό Πρόγραμμα «EBLIDA – NAPLE – Δημόσιες Βιβλιοθήκες 2030» θα προσφερθεί στους συμμετέχοντες με τίτλο: «Βιβλιοθήκες στην Ευρωπαϊκή Ατζέντα – δίκτυο και συν-δημιουργία», ειδικά σχεδιασμένο για την ενίσχυση της ανταλλαγής, της καινοτομίας και της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών βιβλιοθηκών, φέρνοντας σε επαφή τα μέλη των τριών οργανισμών, σε δραστηριότητες μάθησης και αλληλεπίδρασης και δικτύωση «do-it-yourself». Στόχος είναι να ανοίξει ένα μόνιμος διάλογος σχετικά με  συγκεκριμένες πολιτικές και στόχους, οι οποίοι, συμβάλλουν στην ευημερία και τη ζωτικότητα της κοινότητας των βιβλιοθηκών στην Ευρώπη.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της η EBLIDA θα ανακοινώσει στις ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες:

  • Το νέο «Στρατηγικό Σχέδιο EBLIDA 2022-2025» που θα εγκριθεί από το Συμβούλιο της EBLIDA, στις 14 Ιουνίου 2022.
  • Το νέο Σχέδιο Κατευθυντήριων Γραμμών του Συμβουλίου της Ευρώπης / EBLIDA σχετικά με τη νομοθεσία και την πολιτική των βιβλιοθηκών στην Ευρώπη, που θα ενσωματωθεί ως μεσοπρόθεσμη λειτουργία του Συμβουλίου της EBLIDA.
  • Τη 2η Ευρωπαϊκή Έκθεση EBLIDA για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις βιβλιοθήκες μαζί με συγκεκριμένα προϊόντα που προσφέρονται από αυτήν για ad hoc σκοπούς.
  • Το Σχέδιο Αναθεώρησης των πρακτικών ηλεκτρονικού δανεισμού σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες.

Συνδιοργανωτές του φετινού συνεδρίου της EBLIDA είναι η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης και το Goethe Institut της Αθήνας. Συνεργάτες της διοργάνωσης του Συνεδρίου είναι οι φορείς “Public Libraries 2030″ και “NAPLE Forum – National Authorities on Public Libraries in Europe”.

Πληροφορίες: eblida@eblida.org, enosiebep@gmail.com

Ανθή Κατσιρίκου, Πρόεδρος ΕΕΒΕΠ, 6972242913

Αναλυτικό πρόγραμμα: https://bit.ly/3xkvC9q

Με εκτίμηση,

  • Σχετικά με το άρθρο
γράφτηκε στις 14 Ιουνίου 2022
in Τα νέα μας
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας