50 οικονομικές θεωρίες που επηρέασαν την ανθρωπότητα

55Το βιβλίο αυτό προσεγγίζει με απλό και συνοπτικό τρόπο τις 50 σημαντικότερες οικονομικές θεωρίες!Ετοιμαστείτε για ένα εντατικό μάθημα οικονομικής θεωρίας, που θα δώσει την ευκαιρία να κατανοήσετε καλύτερα όχι μόνο τα οικονομικά ως επιστήμη αλλά και τις καταιγιστικές σύγχρονες διεθνείς και “εγχώριες” εξελίξεις.Οι θεωρίες περιγράφονται συνοπτικά, χωρίς χρήση τεχνικής ορολογίας, προκειμένου να εξοικειωθεί ο αναγνώστης με τον πάντα -και ιδιαίτερα σήμερα- επίκαιρο κόσμο των οικονομικών!Μεταξύ των θεωριών που περιγράφονται είναι και οι ακόλουθες:- Μαρξισμός  – Κεϊνσιανή Οικονομική  – Νεοκλασική σύνθεση  – Αυστριακή Σχολή  – Καπιταλισμός της αγοράς  – Σοσιαλισμός της αγοράς  – Κεντρικός σχεδιασμός  – Μερκαντιλισμός  – Θεραπεία σοκ  – Συναίνεση της Ουάσινγκτον  – Μονεταρισμός  – Η καμπύλη Φίλιπς  – Υπόθεση του μόνιμου εισοδήματος  – Χρηματοοικονομικός επιταχυντής  – Υπόθεση της χρηματοοικονομικής αστάθειας  – Δανειστής έσχατης ανάγκης  – Υπόθεση της αποτελεσματικής αγοράς  – Θεωρία της νέας οικονομικής μεγέθυνσης  – Μοντέλο διεθνούς εμπορίου Χεκσερ-Ουλιν  – Νέα θεωρία εμπορίου  – Άριστη νομισματική περιοχή  – Ισοτιμία αγοραστικής δύναμης  – Ορθολογική επιλογή  – Θεωρία παιγνίων  – Θεωρία της προσδοκώμενης χρησιμότητας  – Φορολογική επίπτωση  – Υπερβολική επιβάρυνση  – Οικονομικά της προσφοράς  – Το αόρατο χέρι   – Οριακή ανάλυση  – Η τραγωδία των κοινόχρηστων πόρων  – Ηθικός κίνδυνος

50 οικονομικές θεωρίες : που επηρέασαν την ανθρωπότητα / επιμέλεια Donald Marron  .Αθήνα : Κλειδάριθμος, 2011 .160σ. : εικ. ; 24εκ.

  • Σχετικά με το άρθρο
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας