Οκτ
21
Τε
Μελίκη
Οκτ 21 @ 09:00 – 13:00
Οκτ
22
Πε
Καμποχώρι – Βρυσάκι – Νησί
Οκτ 22 @ 09:00 – 13:00
Οκτ
29
Πε
Σταυρός – Καβάσιλα – Π. Σκυλίτσι
Οκτ 29 @ 09:00 – 13:00
Οκτ
30
Πα
Νεοχώρι – Λιανοβέργι
Οκτ 30 @ 09:30 – 13:00
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας