Απρ
18
Τε
Κράτηση χώρου από μέλος
Απρ 18 @ 16:30 – 18:30
Απρ
21
Σα
Κράτηση χώρου από μέλος
Απρ 21 @ 09:15 – 13:15
Απρ
26
Πε
Δ/Σ Νεοχωρίου-Σχοινά
Απρ 26 @ 09:30 – 10:30
Δ/Σ Λιανοβεργίου-Αράχου
Απρ 26 @ 10:45 – 13:00
Μαΐ
9
Τε
Δ/Σ Επισκοπής Ναούσης
Μαΐ 9 @ 09:30 – 11:00
Δ/Σ Μαρίνας Ναούσης
Μαΐ 9 @ 11:15 – 13:30
Ιούν
5
Τρ
Κορυφή-Πρασινάδα-Νεοχώρι-Λιανοβέργι
Ιούν 5 @ 09:30 – 12:30

 

Δ/Σ Κορυφής

Δ/Σ Πρασινάδας

Δ/Σ Νεοχωρίου-Σχοινά

Δ/Σ Λιανοβεργίου-Αράχου

 

9.30-10.00

10.00-10.30

10.45-11.00

11.00-12.30

Ιούν
6
Τε
Τρίκαλα-Πλάτανος-Κλειδί
Ιούν 6 @ 09:30 – 13:00
Δ/Σ Τρικάλων

Δ/Σ Πλατάνου

Δ/Σ Κλειδίου

 

9.30-10.30

10.30-11.30

12.00-13.00

Ιούν
7
Πε
Αγ. Μαρίνα-Επισκοπή-Μαρίνα -Τρίλοφος-Πατρίδα
Ιούν 7 @ 09:00 – 13:00
Δ/Σ Αγ. Μαρίνας

Δ/Σ Επισκοπής Ναούσης

Δ/Σ Μαρίνας Ναούσης

Δ/Σ Τρίλοφου

Δ/Σ Πατρίδας

9.00-9.30

9.45-10.30

10.30-11.00

11.15-11.45

12.00-13.00

Ιούν
8
Πα
Βεργίνα-Παλατίτσια-Νεόκαστρο-Μελίκη-Π. Πρόδρομος-Αγκαθιά
Ιούν 8 @ 09:00 – 13:30
Δ/Σ Βεργίνας

Δ/Σ Παλατιτσίων

Δ/Σ Νεοκάστρου

Δ/Σ 1ο Μελίκης

Δ/Σ 2ο Μελίκης

Δ/Σ Π. Προδρόμου

Δ/Σ Αγκαθιάς

 

9.00-9.30

9.30-10.00

10.00-10.30

10.30-11.00

11.00-11.30

11.30-12.00

12.00-13.30

Ιούν
12
Τρ
Σταυρός-Καβάσιλα-Π. Σκυλίτσι-Καμποχώρι-Βρυσάκι-Νησί
Ιούν 12 @ 09:00 – 13:00
Δ/Σ Σταυρού

Δ/Σ Καβάσιλας

Δ/Σ Π. Σκυλίτσι

Δ/Σ Καμποχωρίου

Δ/Σ Βρυσακίου

Δ/Σ Νησιού

 

9.00-9.30

9.30-10.00

10.00-10.30

10.45-11.15

11.15-11.45

12.00-13.00

2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας