9 Τε
Ολοήμερη
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
09:30 Δ/Σ Επισκοπής Ναούσης
11:15 Δ/Σ Μαρίνας Ναούσης
19:00 100 χρόνια από την πυρκαγιά που κατέστρεψε και μεταμόρφωσε τη Θεσσαλονίκη
100 χρόνια από την πυρκαγιά που κατέστρεψε και μεταμόρφωσε τη Θεσσαλονίκη
Μαΐ 9 @ 19:00
100 χρόνια από την πυρκαγιά που κατέστρεψε και μεταμόρφωσε τη Θεσσαλονίκη
    Οι Φίλοι του Βυζαντινού Μουσείου Βέροιας και η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης...
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας