5 Τε
Ολοήμερη
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
09:00 Νεόκαστρο, Παλατίτσια, Βεργίνα
Νεόκαστρο, Παλατίτσια, Βεργίνα
Δεκ 5 @ 09:00 – 13:00
Τετάρτη 5 ΔΕΚ Νεόκαστρο Παλατίτσια Βεργίνα Δ/Σ Νεοκάστρου Δ/Σ Παλατιτσίων Δ/Σ Βεργίνας 9.00-10.15 10.30-11.30 11.30-13.00
18:00 Excel Expert / Advanced techniques
Excel Expert / Advanced techniques
Δεκ 5 @ 18:00 – 20:00
Excel Expert / Advanced techniques Τετάρτη, 5 Δεκέμβριος 2018
18:00 Προπόνηση Ομάδας Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας