22 Πε
Ολοήμερη
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
09:00 Κορυφή, Πρασινάδα, Πλάτανος
Κορυφή, Πρασινάδα, Πλάτανος
Νοέ 22 @ 09:00 – 13:00
Πέμπτη 22 ΝΟΕ Κορυφή Πρασινάδα Πλάτανος Δ/Σ Κορυφής Δ/Σ Πρασινάδας Δ/Σ Πλατάνου 9.00-11.00 11.15-12.00 12.00-13.30
10:30 Γαλλικά για Αρχαρίους ( 4 Μαθήματα )
Γαλλικά για Αρχαρίους ( 4 Μαθήματα )
Νοέ 22 @ 10:30 – 12:00
https://www.eventora.com/el/Events/gallika_112018
12:30 Μάθετε το PressReader
Μάθετε το PressReader
Νοέ 22 @ 12:30 – 13:00
https://www.eventora.com/el/Events/ma8ete-pressreader-112018
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας