28 Σα
Ολοήμερη
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
09:00 FLL 2020 | Προπόνηση Ομάδας Ρομποτικής
11:00 «Στη Χάση και στη Φέξη»
«Στη Χάση και στη Φέξη»
Δεκ 28 @ 11:00 – 12:00
Σάββατο 28 Δεκεμβρίου, 11:00-12:00 το πρωί «Στη Χάση και στη Φέξη». Η συγκλονιστική περιπέτεια δύο σελίδων, πολύ αγαπημένων. Η Χάση και η Φέξη. Μια ιστορία...
11:00 FLL 2020 | Προπόνηση Ομάδας Ρομποτικής
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας