5 Τρ
Ολοήμερη
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
12:00 Πρώτη επαφή με τον υπολογιστή
Πρώτη επαφή με τον υπολογιστή
Φεβ 5 @ 12:00 – 13:30
Οθόνη ,πληκτρολόγιο, κεντρική μονάδα. Κατανόηση του τι είναι η επιφάνεια εργασίας και αναγνώριση τμημάτων παραθύρου.
12:00 1ο Δημοτικό Σχολείο – Τάξη Δ1
13:30 1ο Δημοτικό Σχολείο – Τάξη Δ2
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας