9 Δε
Ολοήμερη
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
08:30 ΒΕΡΟΙΑ | 4ο Δ/Σ Βέροιας
17:30 «Φωτογραφημένα δεδομένα – Τα μέσα μεταφοράς»
«Φωτογραφημένα δεδομένα – Τα μέσα μεταφοράς»
Ιούλ 9 @ 17:30 – 18:30
Δευτέρα 9 Ιουλίου, 5.30-6.30 το απόγευμα «Φωτογραφημένα δεδομένα –  Τα μέσα μεταφοράς».  Οι φωτογραφίες γίνονται υλικό για να καταγράψουμε τον κόσμο που μας περιβάλλει.  Γίνονται...
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας