NextLibrary 2013

Στις αρχές του 2013, τρεις βιβλιοθηκονόμοι, μέλη του Δικτύου Πρωτοπόρων Future Library, συνέλαβαν, σχεδίασαν και ξεκίνησαν να συντονίζουν σε δίκτυα Δημόσιων και Δημοτικών Βιβλιοθηκών καινοτόμα προγράμματα που αναμένεται να εδραιωθούν ως νέες υπηρεσίες. Μόλις μερικούς μήνες μετά, οι τρεις βιβλιοθηκονόμοι διακρίνονται γι’αυτά τα προγράμματα και καλούνται να αναδείξουν τις καινοτόμες ιδέες και τη συνεργατική τους δράση στο Συνέδριο «Next Library», στο Aarhus της Δανίας τον Ιούνιο 2013! (https://www.nextlibrary.net/)

Στην αποστολή συμμετέχει και η Βιβλιοθηκονόμος Ασπασία Τασιοπούλου από την Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας

Καθένα από τα τρία προγράμματα καλύπτει συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη και υλοποιείται σε δίκτυο τεσσάρων ή πέντε βιβλιοθηκών διαφορετικής Περιφέρειας. Η Αικατερίνη Κεράστα, υπάλληλος της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Λιβαδειάς, εφαρμόζει στις Βιβλιοθήκες της Στερεάς Ελλάδας πρωτοποριακό πρόγραμμα για την υποστήριξη ανέργων με τίτλο «Αναζήτηση εργασίας με αρωγό τη βιβλιοθήκη”. Η Ανδριανή Ζαφειροπούλου, υπάλληλος της Παπαχαραλάμπειου Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ναυπάκτου,  υλοποιεί στις βιβλιοθήκες της Δυτικής Ελλάδας πιλοτικό πρόγραμμα για την ενίσχυση των σχολικών γνώσεων με διαδραστικά παιχνίδια, με τίτλο: “Φτου και βγαίνω!… στη Βιβλιοθήκη μου πηγαίνω!”. Η Μαρία Βραχλιώτου, υπάλληλος της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Σερρών, διεξάγει στις Βιβλιοθήκες της Κεντρικής Μακεδονίας πρόγραμμα για την δημιουργία και διατήρηση ψηφιακών αφηγήσεων με τη χρήση νέων τεχνολογιών, με τίτλο: “Το σεντούκι των e-στοριών”. Στόχος και των τριών προγραμμάτων είναι να μετατραπούν σε μόνιμες και βιώσιμες υπηρεσίες βιβλιοθηκών, καθώς και να εφαρμοστούν σε όσο το δυνατόν περισσότερες βιβλιοθήκες της χώρας.

Οι τρεις βιβλιοθηκονόμοι εφαρμόζουν με επιτυχία τις ηγετικές δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και συμμετοχής τους στη Δράση Πρωτοπόρων Υπαλλήλων του Future Library το 2012. Η ανάληψη πρωτοβουλιών για καινοτομία στον Δημόσιο Τομέα, ο σχεδιασμός και η διαχείριση βιώσιμων προγραμμάτων, ο συντονισμός βιβλιοθηκών της Περιφέρειάς τους, η διαχείριση αλλαγών στο χώρο εργασίας τους και η δημιουργία συνεργατικών σχέσεων με υψηλό αντίκτυπο έχουν ήδη ως πρώτο αποτέλεσμα την διάκριση των τριών βιβλιοθηκονόμων σε ένα από τα πιο σύγχρονα Συνέδρια καινοτομίας στο χώρο των βιβλιοθηκών και της δημόσιας πληροφόρησης.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στο «Next Library» στο Aarhus,  οι τρεις βιβλιοθηκονόμοι θα παρουσιάσουν το δικό τους poster με πληροφορίες σχετικά με τις προτεινόμενες νέες υπηρεσίες στις Περιφέρειές τους. Θα περιγράψουν τις καινοτόμες ιδέες τους και τον τρόπο διαχείρισής τους και θα μιλήσουν για την παραδειγματική συνεργασία μεταξύ τους, με τις βιβλιοθήκες της Περιφέρειάς τους, με το Future Library και με ποικίλους άλλους φορείς.  Θα λάβουν την απαραίτητη ανατροφοδότηση, θα παρακολουθήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο, θα ανταλλάξουν απόψεις με την ευρύτερη παγκόσμια κοινότητα των επαγγελματιών της βιβλιοθηκονομίας και της πληροφόρησης. Το συνέδριο θα αποτελέσει όχι μόνο πηγή έμπνευσης για τις Δημόσιες και Δημοτικές Βιβλιοθήκες, αλλά και κίνητρο για νέες διεθνούς επιπέδου συνεργασίες με γνώμονα την καινοτομία, την ελεύθερη  πρόσβαση στην τεχνολογία και στην μάθηση και την ενεργή συμμετοχή όλων των πολιτών.

Με τολμηρά και σταθερά βήματα οι τρεις βιβλιοθηκονόμοι κατορθώνουν να κινηθούν ενάντια στο κυρίαρχο ρεύμα αβεβαιότητας. Φωτίζουν μια διαφορετική όψη του Δημόσιου Τομέα και δίνουν ελπίδα για την ανόρθωση μιας κοινωνίας που βασίζεται στη δημιουργικότητα, την αλληλεγγύη, την γνώση και την ποιότητα, με επίκεντρο τις Δημόσιες και Δημοτικές Βιβλιοθήκες!

Για περισσότερες πληροφορίες

Συντονιστής Προγράμματος  – Δημήτρης Πρωτοψάλτου: dimproto@yahoo.com

Η Αστική Μη-κερδοσκοπική Εταιρεία «FUTURE LIBRARY: Προώθηση Καινοτομίας, Δημιουργικότητας και Κοινωνικών Δικτύων» ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2011 με την υποστήριξη του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» και οραματίζεται να φέρει τις Δημόσιες και Δημοτικές Βιβλιοθήκες της χώρας στη καρδιά των τοπικών κοινοτήτων ως μια νέα πηγή πολιτισμικού ενδιαφέροντος.

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (www.SNF.org) είναι ένας από τους μεγαλύτερους φιλανθρωπικούς οργανισμούς στον κόσμο και πραγματοποιεί δωρεές στους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού, της παιδείας, της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας. Το Ίδρυμα ενισχύει με δωρεές οργανισμούς που επιδεικνύουν αποτελεσματική διοίκηση και σωστή διαχείριση και αναμένεται να επιφέρουν αισθητές και διαχρονικές κοινωνικές επιρροές. Επίσης, το Ίδρυμα στηρίζει ενεργά προγράμματα που συμβάλλουν στην σύμπραξη φορέων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ως αποτελεσματικά μέσα υποστήριξης του κοινού καλού

Από το 1996 μέχρι σήμερα, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει εγκρίνει συνολικά τη διάθεση €1,3 δισεκατομμυρίου ($1,36 δισεκατομμύρια), μέσω 2.473 δωρεών σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, σε 109 κράτη ανά τον κόσμο. Από το σύνολο των δωρεών του Ιδρύματος,  άνω του 80% του συνολικού ποσού έχει διατεθεί σε οργανισμούς και πρωτοβουλίες στην Ελλάδα.

Ανταποκρινόμενο στη συνεχιζόμενη κοινωνικοοικονομική κρίση στην Ελλάδα, το Ίδρυμα ανακοίνωσε τον Ιανουάριο του 2012 πρωτοβουλία για τη διάθεση €100 εκατομμυρίων ($130 εκατομμύρια), μέσα σε τρία χρόνια, προκειμένου να βοηθήσει στην ανακούφιση των δυσμενών συνεπειών της εντεινόμενης κρίσης. Έκτοτε, και στο πλαίσιο της παραπάνω πρωτοβουλίας, το Ίδρυμα έχει διαθέσει €58 εκατομμύρια ($75 εκατομμύρια) για την ενίσχυση διαφόρων μη κερδοσκοπικών οργανισμών σε όλη τη χώρα, και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την έγκριση επιπλέον δωρεών.

Η μεγαλύτερη μεμονωμένη δωρεά του Ιδρύματος (€566 εκατομμύρια/$796 εκατομμύρια) είναι το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) στην Αθήνα. Οι κατασκευαστικές εργασίες στο χώρο έχουν ήδη ξεκινήσει. Το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» πιστεύει ακράδαντα ότι πρόκειται για ένα έργο μεγάλης εθνικής σημασίας, ειδικά υπό τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες που επικρατούν σήμερα. Παραμένει μαρτυρία και δέσμευση για το μέλλον της χώρας, σε μία κρίσιμη ιστορική συγκυρία. Αποτελεί, επίσης, μοχλό βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης, πράγμα πολύ σημαντικό υπό τις τρέχουσες συνθήκες.

  • Σχετικά με το άρθρο
γράφτηκε στις 17 Ιούνιος 2013
in Τα νέα μας
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας