Έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Φυσικές καταστροφές» του Δρ. Ευθύμη Λέκκα στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας

Οι φυσικές καταστροφές υπήρχαν πάντοτε στη γεωλογική ιστορία σαν ακραία φυσικά φαινόμενα. Προκαλούν απώλειες ζωών και περιουσιών, τραυματισμούς και προβλήματα υγείας, βλάβες στο φυσικό και στο δομημένο περιβάλλον, οικονομικές και κοινωνικές απώλειες, η σοβαρότητα και το μέγεθος των οποίων, εξαρτάται από την τρωτότητα, την προσαρμοστικότητα και την ικανότητα ανάκαμψης.

Παρά το γεγονός ότι οι επιστημονικές γνώσεις και η τεχνολογική εξέλιξη, τις τελευταίες δεκαετίες, στον τομέα της Διαχείρισης των Φυσικών Καταστροφών έχουν βελτιωθεί σημαντικά, εν τούτοις οι επιπτώσεις από τις εκδηλούμενες φυσικές καταστροφές αυξάνονται εκθετικά σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι μεγάλες φυσικές καταστροφές είναι αποτέλεσμα, α) των διαχρονικών αδυναμιών και αντιφάσεων της πολεοδομικής πολιτικής, σε συνδυασμό με το μεγάλο μερίδιο ευθύνης των πολιτών, β) της χρόνιας συσσώρευσης πολεοδομικών προβλημάτων τα οποία οδηγούν στην υπέρβαση ενός κρίσιμου ορίου, πέραν του οποίου, οι κίνδυνοι αυξάνονται εκθετικά και γ) της αλλαγής του κλίματος που οδηγεί σε πιο έντονα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Η ανθρώπινη αδυναμία και η τρωτότητα απέναντι στις φυσικές καταστροφές οφείλονται πολύ συχνά στην άγνοια όχι μόνο των συνεπειών από μια καταστροφή αλλά και του πολύ περιορισμένου βαθμού στον οποίο μια δεδομένη τεχνολογία μπορεί να τροποποιήσει μια φυσική κατάσταση.

Η έκθεση του Δρ. Ευθύμη Λέκκα – Καθηγητή Δυναμικής Τεκτονικής & Εφαρμοσμένης Γεωλογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αποσκοπεί στην ενημέρωση του κοινού γι’ αυτές τις συνέπιες μέσω της αποτύπωσης πρόσφατων παραδειγμάτων από τη χώρα μας.

 

Διάρκεια έκθεσης 14.9.2023 – 30.9.2023

Διοργάνωση: Σύλλογος «Φίλοι του ποταμού Τριπόταμου Βέροιας» με την υποστήριξη  του VeriaTechLab της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας

  • Σχετικά με το άρθρο
γράφτηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2023
in Veria Tech Lab, Τα νέα μας
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας