Κανονισμός Δανεισμού Φωτογραφικών Μηχανών

Η φωτογραφικές  μηχανές NIKON ανήκουν στο Veria Tech Lab και δανείζονται σε μια συσκευασία που περιλαμβάνει:

Η περίοδος  δανεισμού της φωτογραφικής μηχανής είναι το μέγιστο 6 ημέρες με δικαίωμα μίας ανανέωσης 6 ημερών (εκτός εάν υπάρχει κράτηση από άλλο μέλος). Κάθε ημέρα καθυστέρησης χρεώνεται με το ποσό των 3 ευρώ. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να δανειστεί τη φωτογραφική μηχανή μέχρι δύο (2) φορές μέσα στον ίδιο μήνα. Τη φωτογραφική μηχανή μπορούν να δανειστούν μόνο μέλη της Βιβλιοθήκης. Όσοι δανείζονται τη φωτογραφική μηχανή πρέπει να την επιστρέφουν σε άριστη κατάσταση και είναι υποχρεωμένοι να αναλάβουν το κόστος που προκύπτει από τυχόν φθορές που οφείλονται σε κακή χρήση. Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί το δανεισμό της φωτογραφικής μηχανής σε μέλη που δεν ακολουθούν τους όρους χρήσης ή τον κανονισμό της Βιβλιοθήκης.

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Προσφέρει όλες τις υπηρεσίες της​ δωρεάν στα μέλη της. Στήριξε και στηρίζει την επιτυχημένη λειτουργία της και στην υποστήριξη που της παρέχουν μεμονονωμένοι ιδιώτες, εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, δημόσιες επιχειρήσεις και φιλανθρωπικά σωματεία. Σας προσκαλούμε να ενισχύσετε οικονομικά είτε συγκεκριμένες δράσεις είτε συνολικά το έργο της Βιβλιοθήκης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την υπεύθυνη:
Ασπασία Τασιοπούλου
Τηλ. 2331024494
Mail: aspasia@libver.gr

2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας