Εργαστήριο Δημιουργικότητας | Maker Space | Γενικές Πληροφορίες

 

Το εργαστήριο δημιουργικότητας είναι ένας χώρος έμπνευσης και δημιουργικότητας, ο οποίος χρησιμοποιείται για σεμινάρια/μαθήματα της Βιβλιοθήκης αλλά παρέχεται και σε ομάδες χρηστών για δραστηριότητες,  εργασίες, σχολικές τάξεις,  σχολικά project, εργαστήρια ρομποτικής, παρουσιάσεις για τη νέα τεχνολογία, προβολές εκπαιδευτικών ταινιών και πολλά άλλα.

 

2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας