Χώρος Έμπνευσης | Brain Pulse | Γενικές Πληροφορίες

Αποτελεί  ένα χώρο έμπνευσης, ο οποίος μπορεί να φιλοξενήσει
επαγγελματικές συναντήσεις,
συναντήσεις φίλων, skype επικοινωνία, χαλάρωση και άλλα.

2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας