Εκτυπώσεις και Φωτοτυπίες

Για τις ανάγκες φωτοαντιγράφων μέρους από τα βιβλία της συλλογής της βιβλιοθήκης οι χρήστες θα βρουν στον ανακαινισμένο 1ο όροφο ένα φωτοαντιγραφικό.  Xerox WorkCentre 7132 με δυνατότητα ακόμη και έγχρωμων φωτοαντιγράφων.

xerox-workcentre-7220-connectkey

Για να μπορέσουν οι χρήστες να φωτοτυπήσουν* θα πρέπει να προμηθευτούν μια κάρτα από το προσωπικό του πρώτου ορόφου την οποία και θα χρησιμοποιήσουν στον καρτοδέκτη που βρίσκεται δίπλα στο φωτοτυπικό. Σχετικά με το κόστος της κάρτας και τις αντίστοιχες χρεώσεις φωτοαντιγράφων ενημερωθείτε διαβάζοντας τον κανονισμό χρήσης Η/Υ.

*Η φωτοτύπηση ή ψηφιοποίηση ολόκληρων βιβλίων απαγορεύεται (Ν. 2121/1993 & 3057/2002) χωρίς την άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Η φωτοτύπηση ή ψηφιοποίηση μικρής έκτασης, π.χ. μερικών σελίδων, επιτρέπεται αποκλειστικά για προσωπική μελέτη ή έρευνα, ή για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών.

 

ctc4n

 

 

 Οι χρήστες έχουν επίσης δυνατότητα εκτυπώσεων από τους υπολογιστές που προσφέρονται για δωρεάν χρήση στον 1ο ανακαινισμένο όροφο.  Για τον λόγο αυτό υπάρχει ένας εκτυπωτής  HP Color LaserJet 2025.  Για να μπορέσουν οι χρήστες να εκτυπώσουν θα πρέπει να προμηθευτούν την σχετική κάρτα που θα χρησιμοποιήσουν στον καρτοδέκτη, από το προσωπικό.  Σχετικά με το κόστος της κάρτας και τις αντίστοιχες χρεώσεις φωτοαντιγράφων ενημερωθείτε διαβάζοντας τον κανονισμό χρήσης Η/Υ.

 

Η διαχείριση των εκτυπώσεων γίνεται με την χρήση υπολογιστή που βρίσκεται μαζί με τον εκτυπωτή. Το πρόγραμμα διαχείρισης εκτυπώσεων είναι το Cartadis gespage.

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Προσφέρει όλες τις υπηρεσίες της δωρεάν στα μέλη της. Στήριξε και στηρίζει την επιτυχημένη λειτουργία της και στην υποστήριξη που της παρέχουν μεμονονωμένοι ιδιώτες, εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, δημόσιες επιχειρήσεις και φιλανθρωπικά σωματεία. Σας προσκαλούμε να ενισχύσετε οικονομικά είτε συγκεκριμένες δράσεις είτε συνολικά το έργο της Βιβλιοθήκης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την υπεύθυνη:
Ασπασία Τασιοπούλου
Τηλ. 2331024494
Mail: aspasia@libver.gr

2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας