Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
Έλλης 8, Βέροια, ΤΚ 59132, ΤΘ 236
https://www.libver.gr, info@libver.gr
T:23310-24494, Φαξ:2331024600

2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας