Ψηφιοποίηση Βιβλίων

Στον ανακαινισμένο πρώτο όροφο οι χρήστες μπορούν να βρουν ένα scanner για ψηφιοποίηση*.  Για να μπορέσουν να πάρουν το ψηφιοποιημένο αντίγραφο θα πρέπει να έχουν μαζί τους και ένα USB Flash Disk. To scanner ψηφιοποίησης έχει οθόνη αφής και όλες οι διεργασίες γίνονται σε λίγα βήματα.

Με την υποστήριξη της
markinfohttps://www.markinfo.gr/

*Η φωτοτύπηση ή ψηφιοποίηση ολόκληρων βιβλίων απαγορεύεται (Ν. 2121/1993 & 3057/2002) χωρίς την άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Η φωτοτύπηση ή ψηφιοποίηση μικρής έκτασης, π.χ. μερικών σελίδων, επιτρέπεται αποκλειστικά για προσωπική μελέτη ή έρευνα, ή για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών.

DSC_0021b

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Προσφέρει όλες τις υπηρεσίες της δωρεάν στα μέλη της. Στήριξε και στηρίζει την επιτυχημένη λειτουργία της και στην υποστήριξη που της παρέχουν μεμονονωμένοι ιδιώτες, εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, δημόσιες επιχειρήσεις και φιλανθρωπικά σωματεία. Σας προσκαλούμε να ενισχύσετε οικονομικά είτε συγκεκριμένες δράσεις είτε συνολικά το έργο της Βιβλιοθήκης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την υπεύθυνη:
Ασπασία Τασιοπούλου
Τηλ. 2331024494
Mail: aspasia@libver.gr

2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας