Βραβείο ATLA 2010

Το Ίδρυμα Bill & Melinda Gates απένειμε στις 12 Αυγούστου 2010 το Βραβείο του«Πρόσβαση στη Μάθηση» 2010 ύψους US$1 εκατομμυρίου στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας για τη δημιουργική χρήση των υπηρεσιών πληροφόρησης και τεχνολογίας για την ικανοποίηση των οικονομικών, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών αναγκών περισσοτέρων από 180,000 ανθρώπων.
Η Βιβλιοθήκη έχει αναδειχθεί ως κορυφαία στην Ελλάδα προσφέροντας μια σειρά υπηρεσιών και προγραμμάτων για παιδιά και ενήλικες, και βοηθώντας άλλες βιβλιοθήκες να αναπαράγουν την επιτυχία της. Η Microsoft, εταίρος του Ιδρύματος στις προσπάθειές του‚ να βοηθά τις δημόσιες βιβλιοθήκες να συνδέουν ανθρώπους στο Διαδίκτυο, θα παρέχει στη Βιβλιοθήκη της Βέροιας δωρεές λογισμικού και προγραμμάτων διδασκαλίας τεχνολογίας.

Η Βιβλιοθήκη της Βέροιας αντιλήφθηκε τη δύναμη της τεχνολογίας από νωρίς. Το 1992, ο κατάλογος της ήταν ήδη πλήρως αυτοματοποιημένος. Το 1996 η Βιβλιοθήκη ήταν η πρώτη στη χώρα που παρείχε στους χρήστες της δωρεάν πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στο Διαδίκτυο. Το 1997 ήταν η πρώτη που δημιούργησε τη δική της ιστοσελίδα.

Η Βιβλιοθήκη εξυπηρετεί τους 50.000 κατοίκους της Βέροιας και ακόμη 130.000 ανθρώπους στις γύρω περιοχές. Για να προσεγγίζει ανθρώπους σε απομακρυσμένα αγροτικά χωριά, η Βιβλιοθήκη στέλνει κινητές βιβλιοθήκες εξοπλισμένες με βιβλία και φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Εκτός από την προσφορά προηγμένων υπηρεσιών πληροφόρησης και τεχνολογίας στους χρήστες της, η Βιβλιοθήκη έχει καταστεί ζωντανό κέντρο της κοινότητας που προωθεί τη μάθηση και τη δημιουργικότητα. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στους νέους ανθρώπους με το νέο της τμήμα για παιδιά και εφήβους, τα Μαγικά Κουτιά, τα οποία παρέχουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σταθμούς μουσικής, περιοχές παιχνιδιού σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και πλήρες πρόγραμμα δραστηριοτήτων – από αφήγηση ιστοριών μέχρι τέχνες και χειροτεχνίες (εκφραστικά μέσα).

Για να αναπτύξει ένα δίκτυο υπηρεσιών βιβλιοθήκης και πληροφόρησης στην περιοχή, η Βιβλιοθήκη της Βέροιας έχει εργαστεί με επιμέλεια για να εδραιώσει συνεργασίες με άλλες βιβλιοθήκες, προγράμματα και ιδρύματα εντός της Ελλάδας και ανά τον κόσμο. Αυτές οι σχέσεις παρείχαν ευκαιρίες για ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων ώστε να επωφεληθούν οι κοινότητες που εξυπηρετούν αυτοί οι οργανισμοί. Για παράδειγμα, η Βιβλιοθήκη της Βέροιας βοήθησε ώστε περισσότερες από 60 ελληνικές βιβλιοθήκες να αναπτύξουν τους δικούς τους δικτυακούς τόπους και να περιληφθούν στην ηλεκτρονική πύλη των δημοσίων βιβλιοθηκών‚ που η ίδια δημιούργησε.

2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας