Διαδανεισμός Άρθρων

Η Βιβλιοθήκη προσφέρει στους χρήστες της την βοήθεια εύρεσης αρθρογραφίας σε θέματα που τους ενδιαφέρουν και δυνατότητα παραγγελίας άρθρων που δεν διαθέτει η ίδια, αλλά που προσφέρονται από άλλες Βιβλιοθήκες.
Η υπηρεσία του διαδανεισμού άρθρων από ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα περιοδικά λειτουργεί για τα εγγεγραμμένα μέλη της Βιβλιοθήκης. Οι όποιες χρεώσεις συνδέονται με το ποσό που ορίζεται στην πολιτική του Διαδανεισμού των Συνεργαζόμενων Ελληνικών Βιβλιοθηκών. Η Δημόσια Βιβλιοθήκη δεν επιβαρύνει επιπλέον το κοινό για την υπηρεσία αυτή πέραν του κόστους του χαρτιού εκτύπωσης.
Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση της Αίτησης Διαδανεισμού Άρθρου από τον ενδιαφερόμενο.

Επικοινωνία : Τολίκα Μαρία ( tolika at libver.gr )

Κοστολόγηση παραγγελιών από το Δίκτυο Συνεργασίας
Ελληνικών Επιστημονικών Βιβλιοθηκών

Σελίδες

Κόστος Άρθρου

1-20

2,48

21-50

3,72

51-100

6,20

2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας