Δραστηριότητες στη Βιβλιοθήκη

Συνεχίζονται οι επισκέψεις των μαθητών των Δημοτικών σχολείων τα πρωινά στη Δημόσια Βιβλιοθήκη σε συνεργασία με τους Σχολικούς συμβούλους της Α/μιας εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μικρές δραστηριότητες με έμφαση στην χρήση των Νέων Τεχνολογιών και την τόνωση της Δημιουργικότητας.
Δείτε το μικρό φυλλάδιο με τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.

[tags]Βέροια, Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας,  Τεχνολογίες, Δημιουργικότητα, Παιδιά [/tags]

  • Σχετικά με το άρθρο
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας