Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση : παιδαγωγική και Διδακτική διάσταση, 71 κείμενα για την αξιολόγηση

Η έννοια της εκπαιδευτικής αξιολόγησης απασχολεί εδώ και πολλά χρόνια πολύ κόσμο. Όμως όλοι αναφέρονται στην ίδια «αξιολόγηση»; Ο συλλογικός αυτός τόμος αποσκοπεί να αναδείξει τις παιδαγωγικές και διδακτικές διαστάσεις τις διαδικασίας της αξιολόγησης. Ειδικότερα, δημοσιεύονται ερευνητικές εργασίες που μελετούν ζητήματα που συνδέονται με την εκπαιδευτική αξιολόγηση, επίσημη και ανεπίσημη. Επιπλέον, αυτός ο Συλλογικός τόμος με τις 71 εργασίες που φιλοξενεί, αποσκοπεί να αποτελέσει πεδίο γόνιμης ανταλλαγής επιστημονικών απόψεων, εκπαιδευτικών εμπειριών και διατύπωσης προτάσεων, σε επίπεδο θεωρητικό, ερευνητικό και εφαρμογών. Ευχή όλων μας αλλά και απώτερος σκοπός τέτοιων προσπαθειών είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών του χώρου, της ελληνικής κοινωνίας και γιατί όχι των αρμόδιων φορέων στο πλαίσιο σχεδιασμού της εκπαιδευτική πολιτικής.

 

Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση : παιδαγωγική και Διδακτική διάσταση, 71 κείμενα για την αξιολόγηση / Δόμνα – Μίκα Κακανά…[κ.ά.].Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 2015.742σ. ; 24εκ.

  • Σχετικά με το άρθρο
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας