Η Ημαθία Δικτυώνεται

Στιγμιότυπα από την επίσκεψη της κινητής βιβλιοθήκης στο Γυμνάσιο Κορινού.

  • Σχετικά με το άρθρο
γράφτηκε στις 17 Οκτωβρίου 2007
in Vidcasts, Ψηφιακές Εμπειρίες
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας