Η μάχη για το ρόδι

Νίκος Πατσιαβούρας

Το καλό και το κακό καθημερινά στη ζωή μας. Μπορεί όμως να μάχονται για ένα ρόδι;  Μια ιστορία καθημερινής μάχης με όμορφο τέλος και ηθικό δίδαγμα.

  • Σχετικά με το άρθρο
γράφτηκε στις 16 Μαΐου 2013
in Vidcasts, Το σεντούκι των ιστοριών
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας