ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ 2015

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ 2015

Κάθε καλοκαίρι η Βιβλιοθήκη μας διοργανώνει την καλοκαιρινή καμπάνια
για την προώθηση της ανάγνωσης και της δημιουργικότητας
και χρειάζεται τη βοήθειά σου.
Δεν χρειάζονται ειδικές ικανότητες – μόνο λίγος χρόνος και μεράκι.

Συμπλήρωσε μια αίτηση εδώ και έλα να γνωριστούμε!

Περισσότερες πληροφορίες στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας,
Έλλης 8, τηλ. 2331024494, info@libver.gr

2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας