Κώδικες επαγγελματικής δεοντολογίας

Με αφορμή ένα ερώτημα από φίλο και αναγνώστη της Βιβλιοθήκης και ψάχνοντας στα βιβλία της Νομικής έπεσε στα χέρια μου ένα καινούργιο βιβλίο με τίτλο “Κώδικες Επαγγελματικής Δεοντολογίας” από τις εκδόσεις Σάκκουλας. Στο βιβλίο αυτό γίνεται μια προσπάθεια παρουσίασης των κωδίκων επαγγελματικής δεοντολογίας για τη διευκόλυνση της έρευνας και της μελέτης στο πεδίο αυτό. Συγγραφέας του βιβλίου είναι η Γιάννα Κική.

Οι τομείς οι οποίοι έχουν επιλεγεί είναι η δημοσιογραφία, η ραδιοτηλεόραση, η διαφήμιση , οι τηλεποικινωνίες, το δικηγορικό και ιατρικό επάγγελμα και ο τραπεζικός τομέας.

Αφορμή για τη συγγραφή του βιβλίου αυτού στάθηκε η διδασκαλία του μαθήματος “Κανόνες Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας” στους φοιτητές του τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου της Αθήνας.

[tags] βέροια, βιβλιοθήκη βέροιας, επαγγέλματα, ανθρώπινη συμπεριφορά, δεοντολογία, καθήκον[/tags]

  • Σχετικά με το άρθρο
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας