Δωρεάν Εισαγωγικά Μαθήματα στις Νέες Τεχνολογίες

Ξεκίνησαν τα μαθήματα  πληροφορικής  την Τρίτη 4-10-2011.

Oι συμμετέχοντες   ήρθαν σε μια πρώτη επαφή με τους υπολογιστές και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (gmail). Χωρίστηκαν σε δύο ομάδες των 7 ατόμων και με τη βοήθεια μας δημιούργησαν την προσωπική τους ηλεκτρονική διεύθυνση. Στη συνέχεια έστειλαν  email που για κάποιους ήταν το πρώτο τους. To μάθημα ολοκληρώθηκε με επιτυχία και επαναλαμβάνεται την Τέταρτη (05-10-2011)!

  • Σχετικά με το άρθρο
γράφτηκε στις 5 Οκτώβριος 2011
in Τα νέα μας
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας