Μια εισαγωγή στον τουρισμό

b88886

 

 

Ο τουρισμός έχει μεταβληθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια λόγω των εξελίξεων στην τεχνολογία και την οικονομία, καθώς και του ολοένα αυξανόμενου ενδιαφέροντος για τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.
Το βιβλίο αποτελεί μια πρακτική εισαγωγή σ’ αυτή την περίπλοκη και πολυδιάστατη δραστηριότητα.
Απευθύνεται στους φοιτητές τουριστικών σχολών, αλλά και σ’ εκείνους που ασχολούνται με την τουριστική βιομηχανία και επιθυμούν να καταλάβουν καλύτερα τη δομή, τις δραστηριότητες και το περιβάλλον στο οποίο δουλεύουν.
Παρέχει μια ολοκληρωμένη εισαγωγή σε όλες τις πτυχές της τουριστικής δραστηριότητας, όπως είναι:
– Η ιστορία του τουρισμού
– Οι παράγοντες που επηρεάζουν τον τουριστικό κλάδο
– Ο τουρισμός στις αναπτυσσόμενες χώρες
– Η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη
– Οι μελλοντικές τάσεις στον τουρισμό.

Μια εισαγωγή στον τουρισμό / Leonard J. Lickorish / Carson L. Jenkins.Αθήνα : Κριτική, 2004 .361σ. ; 23εκ.  

 

  • Σχετικά με το άρθρο
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας