Ξεναγήσεις στη Βιβλιοθήκη

            Η Βιβλιοθήκη πραγματοποιεί προγραμματισμένες ξεναγήσεις στους χώρους της για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου αλλά και σε μέλη συλλόγων, σωματείων, ιδιώτες κλπ. Οι ξεναγήσεις γίνονται πάντα σε ώρες λειτουργίας της, διαρκούν 30΄ και περιλαμβάνουν μια σύντομη και ευχάριστη βόλτα σε όλους τους ορόφους της με παράλληλη αναφορά στις υπηρεσίες που προσφέρει.  Οι ξεναγήσεις ή οι ομαδικές επισκέψεις οργανώνονται σύμφωνα με το πρόγραμμα ξεναγήσεων της Βιβλιοθήκης.

Ο υπεύθυνος της ομάδας η οποία ξεναγείται, συνεργάζεται μετά το τέλος της επίσκεψης με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης για τη συμπλήρωση του σχετικού εντύπου.

2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας