Οι ξένοι μιλούν για την βιβλιοθήκη μας

Την βιβλιοθήκη συχνά πυκνά έρχεται κόσμος που κατάγεται από διάφορες χώρες του εξωτερικού προκείμενου να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες που προσφέρει είτε μέσα από έντυπο υλικό είτε μέσω των υπολογιστών και του Internet . Η βιβλιοθήκη εξυπηρετεί και αυτούς τους ανθρώπους κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ένας από αυτούς είναι και ο κ. Sheril Jefrey-Scott που επισκέπτεται καθημερινά την βιβλιοθήκη μας και μας καταθέτει την γνώμη του για αυτήν.

  • Σχετικά με το άρθρο
γράφτηκε στις 19 Νοεμβρίου 2007
in Vidcasts, Ψηφιακές Εμπειρίες
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας