Οι “Πουλικοί” Αιματοκυλούν τη Βέροια

Αντώνιος Χατζηκώστας

6η Απριλίου του 1944. Συνεργάτες των Γερμανών καταλαμβάνουν το 6 Δημοτικό Σχολείο Βέροιας. Οργανώνεται μια επιχείριση εναντίων τους.
Περισσότερες πληροφορίες στο https://goo.gl/CpVo9

  • Σχετικά με το άρθρο
γράφτηκε στις 1 Ιουλίου 2013
in Vidcasts, Το σεντούκι των ιστοριών
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας