Πολιτική Πρόσβασης στο Ασύρματο Δίκτυο

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας παρέχει δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο και μέσω του ασύρματου δικτύου της. Τα μέλη της Βιβλιοθήκης μπορούν να χρησιμοποιούν τους φορητούς υπολογιστές τους ή άλλες συσκευές για πρόσβαση στο δίκτυο αυτό.

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το ασύρματο δίκτυο :

Πως μπορώ να έχω πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο της Βιβλιοθήκης;

Για να αποκτήσει ένα μέλος της Βιβλιοθήκης πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο, μπορεί να ενημερωθεί από το προσωπικό του 1ου ορόφου. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί ο φορητός υπολογιστής να έχει εγκατεστημένη κάρτα για ασύρματο δίκτυο, η οποία να λειτουργεί χωρίς προβλήματα στο υλικό ή το λογισμικό της .

Θα πρέπει κάθε φορά που έρχομαι στην Βιβλιοθήκη να ζητώ από το προσωπικό να με συνδέσει;

Όχι.  Την πρώτη φορά ίσως χρειαστείτε βοήθεια από το  προσωπικό.  Τα στοιχεία σύνδεσης θα παραμένουν στις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας και η σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο γίνεται αυτόματα όταν ο υπολογιστής βρεθεί στην εμβέλειά του.

Είχα κάνει σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο αλλά λόγω προβλήματος του υπολογιστή μου χρειάστηκε να εγκαταστήσω ξανά το λειτουργικό σύστημα. Τι θα πρέπει να κάνω;

Θα πρέπει να απευθυνθείτε και πάλι στο προσωπικό του 1ου ορόφου της Βιβλιοθήκης για βοήθεια στη σύνδεση.

Τι χρειάζεται για να αποκτήσω πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο;

Πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο μπορεί να έχει οποιαδήποτε συσκευή έχει εγκατεστημένη την τεχνολογία Wireless LAN . Αυτό σημαίνει πως μπορείτε να συνδεθείτε με φορητούς Υπολογιστές, PDA’s, αλλά και κινητά τηλέφωνα (Smart Phones).

Μπορώ να εκτυπώσω από το ασύρματο δίκτυο;

Όχι, δεν μπορείτε να εκτυπώσετε μέσω του ασύρματου δικτύου.  Για τις εκτυπώσεις σας θα πρέπει να απευθύνεστε στο προσωπικό της βιβλιοθήκης.

Είναι ασφαλές το ασύρματο δίκτυο;

Η ασφάλεια του υπολογιστή εξαρτάται περισσότερο από τις δραστηριότητες του χρήστη στο διαδίκτυο.  Περισσότερες πληροφορίες για το πώς μπορεί ένας χρήστης να προστατεύσει  τον υπολογιστή του, μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω ιστότοπο : https://www.microsoft.com/hellas/protect/default.aspx

Αν αντιμετωπίσω κάποιο πρόβλημα μπορεί το προσωπικό της Βιβλιοθήκης να με βοηθήσει;

Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης είναι πάντα πρόθυμο να σας βοηθήσει.  Δεν είναι σίγουρο ότι ο υπολογιστής σας μπορεί να συνδεθεί με το ασύρματο δίκτυο.  Η Βιβλιοθήκη δεν έχει καμία ευθύνη για ό,τι προβλήματα προκύψουν από τη σύνδεσή σας με το ασύρματο δίκτυο.

2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας