Σεντούκι των e-στοριών:Οι συνεργάτες των Γερμανών στην κατοχή.

 


Νικόλαος Κόγιας

Συνεργάτες των Γερμανών υπεύθυνοι για τους χαμένους θησαυρούς
της Ελλάδος που φορτώθηκαν σε τρένα για το
Βερολίνο με μια στάση στη Βέροια

 

 

  • Σχετικά με το άρθρο
γράφτηκε στις 5 Νοεμβρίου 2013
in Vidcasts, Το σεντούκι των ιστοριών
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας