Σεντούκι των e-στοριών: Αυτο-Επιστράτευση.

 


Νικόλαος Κόγιας

Οι Έλληνες την επόμένη της κατάληψης της χώρας από τους
Γερμανούς έθεσαν τον εαυτό τους σε επιστράτευση.

 

 

  • Σχετικά με το άρθρο
γράφτηκε στις 7 Νοεμβρίου 2013
in Vidcasts, Το σεντούκι των ιστοριών
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας