Σεντούκι των e-στοριών: Είσοδος των Γερμανων στη Βέροια.

 


Νικόλαος Κόγιας

11 Απριλίου του 1941. Οι Γερμανοί κατακτητές κάνουν είσοδο στην πόλη της Βέροιας.

 

 

  • Σχετικά με το άρθρο
γράφτηκε στις 7 Νοεμβρίου 2013
in Vidcasts, Το σεντούκι των ιστοριών
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας