Σεντούκι των e-στοριών: Ενέδρα στα τρένα.

 


Νικόλαος Κόγιας

Οι ενέδρες στα τρένα στοίχισαν πολύ στους Γερμανούς στην κατοχή
με αποτέλεσμα να μετακινήσουν μεραρχίες για να το αντιμετωπίσουν.

 

 

  • Σχετικά με το άρθρο
γράφτηκε στις 7 Νοεμβρίου 2013
in Vidcasts, Το σεντούκι των ιστοριών
2013 © Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας